• ساعت : ۱۰:۹:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
برگزاری جلسه كمیته دانشگاهی بررسی ثبت داده های واكسیناسیون و رسیدگی به شكایات مربوطه

با حضور : دکتر جلال رحمانی، معاون بهداشت دانشگاه، آقای مشایخ، مدیر محترم حراست دانشگاه ، دکتر اسماعیل کلهر، مشاور رییس و مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، مهندس هاشم علیجانی،مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی، مهندس فیض الهی ،مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان، جلسه کمیته دانشگاهی بررسی ثبت داده های واکسیناسیون و رسیدگی به شکایات مربوطه ، در روز ۲۶آبان ۱۴۰۰، در دفتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد .                                                                                        

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0