• ساعت : ۷:۴۰:۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 
آبیاری زمین های كشاورزی با فاضلاب خام و پسابهای آلوده معضلی است كه سلامت مردم را تهدید می كند

آبیاری زمین های كشاورزی با فاضلاب خام و پسابهای آلوده معضلی است كه پیامدها و عوارض متعددی دارد كه نه تنها سلامت مردم را به دلیل تولید محصولات آلوده تهدید می كند، بلكه كیفیت آب و خاك را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

مهندس اکرم باحجب، کارشناس برنامه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان قزوین با اظهار مطالب فوق ، افزود : تهدید آب های زیرزمینی، خاك و زمین های كشاورزی از جمله مسائل و چالش های بهداشتی و زیست محیطی است كه كم و بیش به واسطه عدم رعایت نكات اصولی و ضرورت های كشت و زرع  مشاهده می شود.

به گفته کارشناس برنامه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان قزوین : جهت کنترل آبیاری کشاورزی و حفظ کیفیت منابع آب شرب در استان، کارگروه کنترل آبیاری کشاورزی با فاضلاب/ پساب و کمیته فنی برنامه ایمنی آب به دبیری دانشگاه علوم پزشکی و عضویت استانداری، سازمان جهاد کشاورزی ، اداره کل حفاظت محیط زیست، شرکت آب منطقه ای ، شرکت آب و فاضلاب، سازمان صنعت و معدن و تجارت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و  شهرداریها تشکیل می گردد.

بنا به اظهارمهندس باحجب: جهت ارتقاء دانش بهره برداران در حوضه منابع آب و کاهش مخاطرات ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و حفظ کیفیت منابع آب و کشاورزی ایمن، براساس مصوبات جلسه کمیته فنی ایمنی آب و کارگروه کنترل آبیاری، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین وبینارآموزشی با حضور کارشناسان و بهره برداران  تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان در تاریخ 25 آبان ماه 1400،  تشکیل شد.

در این جلسه آموزشی مهندس اکرم باحجب، کارشناس برنامه آب و فاضلاب و مهندس اصغر پایون، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان به تدریس مطالب آموزشی مرتبط با بهداشت آب و فاضلاب در امور کشاورزی و سلامت شغلی کشاورزان پرداختند.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.9.0