• ساعت : ۸:۶:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
کارشناس مسئول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین
مركز بهداشت استان قزوین مانور مواجهه با كولاك و مخاطرات سرما برگزار كرد

یکی از انتظارات مردم شریف استان قزوین در نقاط صعب العبور، کم برخوردار و روستاهای دورافتاده استان، آمادگی مراکز خدمات جامع سلامت برای پاسخ به نیازهای بهداشتی و درمانی آنها در زمان وقوع مخاطرات و بلایا است. الویت اول نیازهای درمانی بوده و مرکز بهداشت استان و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها باید آمادگی لازم را برای ارائه خدمات نظام سلامت در شرایط سخت داشته باشند.

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسئول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین با بیان مطلب فوق افزود: در تاریخ 29 آبان 1400 یک مانور و تمرین دور میزی با حضور کلیه مدیران و مسئولین گروه های مرکز بهداشت استان قزوین برگزار گردید. طی این تمرین ابتدا یک اخطاریه ستاد بحران که طی روزهای اخیر واصل گردیده بود به عنوان سناریوی مواجهه با کولاک و بادهای شدید و بارش برف و اعلام هشدار نارنجی مطرح گردید.

وی افزود: مسلماً هدف از برگزاری مانور و تمرین دورمیزی، تمرینی برای شبیه سازی بحران ها و بلایا و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله و پاسخ به آن ها است. لذا این تمرین نیز با هدف  آشناسازی مدیران مرکز بهداشت استان قزوین با شرح وظایف محوله در نقش های چارت فرماندهی حادثه مرکز بهداشت استان (ICS) و ارایه خدمات بهداشت و درمان در مناطق روستائی و دور افتاده استان قزوین طراحی گردید. در این تمرین کلیه مسئولین و مدیران مرکز بهداشت استان ابتدا اقدامات انجام شده خود را جهت مدیریت مواجهه با سناریوی کولاک و یخبندان و بادهای شدید پس از دریافت اخطار سطح نارنجی از ستاد مدیریت بحران عنوان نمودند.

مسئول امور مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان گفت: در ادامه این تمرین به لزوم برنامه ریزی دقیق تر برای کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارائه پاسخ مناسب حوزه بهداشت و درمان و آمادگی مراکز خدمات جامع سلامت در مخاطرات اشاره شد و برخی از کارکردهای مدیریتی و اختصاصی مرکز بهداشت استان قزوین مرور گردید.

گفتنی است در پایان این تمرین مقرر شد آمادگی مراکز خدمات جامع سلامت استان قزوین در مواجهه با مخاطرات فصل سرما خصوصاً در زمینه ارائه خدمات اورژانسی و مراقبتی با توجه بیشتری برنامه ریزی و پیگیری شوند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.9.0