• ساعت : ۱۰:۴۴:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
وضعیت خدمات ارائه شده در مراكز بهداشت استان قزوین در بلایا بررسی شد

کمیته بهداشت و ایمنی مرکز بهداشت استان قزوین از مجموعه کمیته های کارگروه سلامت و توانبخشی در حوادث غیر مترقبه بوده و در این کمیته برای ارتقاء تاب آوری و ایمنی و ارائه خدمات نظام سلامت در مراکز بهداشت و خدمات جامع سلامت استان برنامه ریزی می شود.

مهندس حمید گلناری، کارشناس مسئول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین با بیان مطلب فوق افزود: در تاریخ 29 آبان 1400 نشست کمیته بهداشت و ایمنی مرکز بهداشت استان قزوین با حضور کلیه مدیران و مسئولین معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید. طی این نشست ابتدا به وضعیت زیر ساخت های موجود در مراکز بهداشت و راههای کاهش اثرات بلایا و حوادث در آنها پرداخته شد.

وی افزود: وجود برق اضطراری، سوخت، گرمایش ثانویه، مخازن آب شرب، تجهیزات و ابزارهای مواجهه با مخاطرات لازم بوده و مرکز بهداشت استان قزوین در حال حاضر به صورت تخصصی فعالیت های بهداشت و درمان در مراکز استان را پیگیری می نماید. در این کمیته فعالیت های ضروری برای ارتقاء آمادگی گروه های تخصصی معاونت بهداشت دانشگاه و نحوه پیگیری و برنامه ریزی با واحدهای متناظر در ستاد مراکز بهداشت شهرستان ها بحث شد.

طی این نشست تصمیماتی گرفته شد که از مسایل و تصمیمات مهم می توان به موارد زیر اشاره کرد: پس از دریافت هشدارهای نارنجی و اخطارهای تایید شده توسط ستاد مدیریت بحران و مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه (EOC) برنامه ریزی لازم برای حضور پرسنل مراکز خدمات جامع سلامت و لغو مرخصی خصوصاً در نقاط روستائی و کم برخوردار که احتمال دسترسی به خدمات اورژانسی کمتری دارند در الویت قرار گیرد. در ضمن تیم های ارزیابی سریع و خودروهای معاونت بهداشت دانشگاه  و مراکز بهداشت تابعه در حالت آماده باش قرار گیرند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0