معرفی معاون بهداشت دانشگاه

جناب آقای دکتر جلال رحمانی

معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان قزوین
 
 
 مدرک تحصیلی : دکتری دندانپزشکی (حرفه ای)
 
  تلفن تماس : 2-02833686201
 نمابر :02833670034
 رایانامه : health@qums.ac.ir
  نحوه اخذ وقت ملاقات با معاون بهداشت

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0