گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد

  معرفی واحد
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   تماس با واحد

   

    نام مسئول واحد :  خانم دکتر لادن محمدی زاده
    تلفن واحد:  33690435-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  گروه دورانV6.0.9.0