تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۷:۴۰:۵
کارشناس مسئول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین مركز بهداشت استان قزوین مانور مواجهه با كولاك و مخاطرات سرما برگزار كرد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
۸:۶:۲۵
کارشناس مسول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین : مشكلات موتور برق اضطراری در مراكز بهداشت استان در حال پیگیری است 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
۸:۲:۱۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
۷:۴۸:۰
مهندس حمید گلناری،کارشناس مسؤول امور کاهش و مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین مسمومیت با گاز كربن خطر بزرگ سلامت جامعه در فصل سرما است 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ 
۱۱:۲۱:۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ 
۸:۲۱:۲۹
صفحه1از212.بعدي.برو

  • هفته بسیج گرامی باد
  • مدرسه ایمن
  • هفته دیابت - سال 1400
  • واکسیناسیون کرونا

   
گروه دورانV6.0.9.0