تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ 
۷:۴۲:۴۴
پیام تبریک مهندس هاشم علیجانی، مدیر توسعه شبکه و ارتقاسلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مناسب روز جهانی داوطلبان سلامت 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
۱۴:۲۹:۷
پیام دکتر جلال رحمانی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین بمناسبت گرامیداشت روز داوطلبان سلامت 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
۱۴:۲۶:۳۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۷:۴۰:۵
کارشناس مسئول امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت استان قزوین مركز بهداشت استان قزوین مانور مواجهه با كولاك و مخاطرات سرما برگزار كرد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
۸:۶:۲۵
صفحه1از212.بعدي.برو

  • هفته دیابت - سال 1400
  • واکسیناسیون کرونا

   
گروه دورانV6.0.9.0