مرکز جامع تکامل کودکان

  وضعیت زندگی در طول دوران شیرخواری و ابتدای کودکی تاثیر قابل توجهی بر تکامل کودکان دارد. شیرخواران و کودکانی که دارای مشکالت فیزیکی(جسمانی) یا محیطی هستند، برای آن که تکامل مطلوب و مناسبی داشته باشند، نیازمند توجه ویژهای هستند. این کودکان نسبت به سایر اطفال بیشتر به اختلالات تکاملی یا تأخیر تکامل دچار می شوند و این امر خود زمینه ساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیتهای حرکتی، ذهنی، گفتاری، شنوایی و بینایی در آنها میشود. برای پیشگیری از این امر لازم است با تشخیص زودرس مشکلات آنها و انجام مداخلات به موقع، از بروز تأخیر یا اختلال تکامل جلوگیری کنیم. هدف ما این است که با یک برنامه غربالگری مناسب، کودکانی که روند تکاملی غیر طبیعی دارند را سریعتر تشخیص دهیم تا بتوانیم با مداخله به موقع در جهت اصلاح یا کاهش مشکلات این کودکان گام برداریم و نهایتاً از بروز معلولیت کودکان پیشگیری کنیم.
  در همین راستا برنامه اسکرین تکامل کودکان در قالب غربالگری کلیه کودکان یک ساله، پنج ساله، کودکان 4-60 ماهه مشکل دار و شیرخواران پرخطر در سطح کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت استان از نیمه دوم سال 1392در حال اجرا میباشد. به این صورت که پس از مراجعه گروه هدف مذکور به مراکز ارائه خدمات بهداشتی و دریافت پرسشنامه ASQ( پرسشنامه سنین و مراحل تکاملی کودکان)، پرسشنامه در منزل توسط والدین همراه با بازی و انجام فعالیتها، تکمیل و ظرف مدت یک هفته به مراکز عودت داده می شود. سپس اقدامات امتیازدهی توسط مراقبین سلامت و بهورزان انجام می شود و کودک جهت تصمیم گیری وضعیت تکامل به پزشک مرکز ارجاع داده میشود. درصورت تشخیص پزشک مرکز و نیاز به بررسی بیشتر، کودک به پزشک معین استان که همان پزشک متخصص آموزش دیده در مرکز جامع تکامل کودکان (واقع در بیمارستان کودکان قدس قزوین) می باشد ارجاع می گردد و پس از ویزیت و دریافت راهکارهای مرتبط، توسط ایشان به تیم توانبخشی (کاردرمانگر، گفتاردرمان و شنوایی سنج) و متخصصین سایر حوزه ها (فوق تخصص مغز و اعصاب، روانپزشک اطفال، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان و ....) ارجاع می گردند. باتوجه به لزوم دسترسی مراجعین به کلیه واحدهای تشخیص و درمان اختلالات تکاملی در یک مکان و هم افزایی تیم درمانی، طی برنامه ریزی و هماهنگی توسط اداره سلامت کودکان وزارت متبوع، ریاست دانشگاه، معاونت بهداشتی، معاونت درمان و بیمارستان قدس، پس از آموزش 1 نفر از کارشناسان بهداشت خانواده (خانم ها مداح علی و رضایی) به عنوان آزمونگر تست تشخیص تکامل بیلی و همچنین یک نفر متخصص اطفال (آقای دکتر رضایی) در دوره تکمیلی تکامل کودکان و راه اندازی واحد کار درمانی در بیمارستان، مرکز تکامل کودکان در بیمارستان قدس راه اندازی گردید.

   در حال حاضر عناوین خدمات ارائه شده در مرکز به شرح ذیل میباشد: 

  •  پذیرش و تشکیل پرونده برای کودکان ارجاعی از واحدهای بهداشتی
  •  ویزیت تخصصی توسط پزشکان متخصص دوره دیده تکامل
  •  سنجش تکامل کودکان با تست تکاملی تشخیصی بیلی
  •  گفتار درمانی
  •  کاردرمانی
  •   شنوایی سنجی

  الزم به ذکر است خدمات فوق با تکمیل فضا و امکانات گسترش خواهد یافت.


   تماس با واحد

    آدرس:  قزوین - چهارراه ولیعصر)عج(- بلوار شهید بهشتی – ابتدای فلسطین شرقی – مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس کدپستی 3415914595
    تلفن بیمارستان:  33334808-028
    شماره تماس داخلی واحد کاردرمانی:  399
    شماره تماس داخلی واحد گفتاردرمانی:  391
    شماره تماس داخلی واحد شنوایی سنجی:  338
    شماره تماس داخلی واحد تست بیلی:  392
    شماره تماس مستقیم مرکز جامع تکامل کودکان:  33344410-028, 33369421-028 و 09306919093 (خانم مداح علی)
    نمابر:  028-33344088
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0