رابط روابط عمومی

  روابط عمومي مجموعه اي از اقدامات و تلاش هاي آگاهانه ، ‏سنجيده و برنامه ريزي شده به منظور جلب مشاركت عمومي و ‏استقراء و كسب تفاهم متقابل بين يك سازمان و گروه هاي مورد ‏نظر آن سازمان است. بايد پذيرفت كه روابط عمومي دانش، فن، ‏هنر و تخصص است كه داراي اصول فلسفي خاصي بوده و از ‏انگيزه بالايي براي خدمتگزاري به مردم و جامعه برخوردار ‏است. اميد است با بهره گيري از فنون و تكنيك هاي روابط عمومي بتوانيم در مسير ارتقاء سلامت جامعه گام برداريم.

   

   تماس با واحد

    نام مسئول واحد :  آقای جواد منهجی

    تلفن واحد:  33690432-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0