واحد امور مالی

  معرفی واحد
   

   

   تماس با واحد

    نام مسئول واحد :  آقای سجاد بحری

    تلفن واحد:  -028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0