شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان


   مساحت و موقعیت جغرافیایی :

  شهرستان تاکستان به مرکزیت شهر تاکستان در فاصله 35 کیلومتری از مرکز استان و 185 کیلومتری تهران قرار گرفته و بر اساس نقشه تقسیمات کشوری چهار بخش مرکزی، اسفرورین ، خرمدشت و ضیاءآباد و شش شهر تاکستان، نرجه، نیکویه، اسفرورین، خرمدشت و ضیاءآباد در این شهرستان قرار گرفته است. شهرستان تاکستان  مساحت 2 هزار و 536 کیلومتر مربعی  را به خود اختصاص داده است.

   جمعیت شناسی :

   بر اساس سرشماری سال 1395  از مجموع جمعیت یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفری استان قزوین نزدیک به یک پنجم از آن یعنی 172,636 نفر در شهرستان تاکستان زندگی می کنند.بر اساس این سرشماری  تعداد 87881 مرد و 84755 نفر زن هستند.


   تعداد مراکز خدمات جامع سلامت :  16
   تعداد پایگاه سلامت :  13
   تعداد خانه های بهداشت :  56
    آدرس پورتال اینترنتی:   https://takestanhc.qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0