گروه بهبود تغذیه جامعه

  معرفی واحد
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   تماس با واحد

   

    نام مسئول واحد :  خانم عطیه رزازی
    تلفن واحد:  33686204-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0