گزارش عملکرد و اقدامات - سال 1401


   اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
   فهرست مناقصات و مزایدات
   
  کلیه مناقصات  و مزایده ها توسط معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه  به صورت متمرکز صورت می پذیرد و مناقصه ای توسط این معاونت برگزار نشده است.
   اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
   جزئیات مرتبط با قراردادها
  •  شرکت امین رایانه آذر- نرم افزار صندوق
  •   شرکت امین رایانه آذر - نرم افزار آزمایشگاه
  •   شرکت های وب - اینترانت مراکز
  •   آزمایشگاه رازی بابل
  •   آسان سفر زاگرس
  •  لوله کشی گاز معلم کلایه
   انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0