معرفی پرسنل واحد روابط عمومی

   نام و نام خانوادگی : جواد منهجی
   سمت :رابط روابط عمومی
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690432
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0