معرفی کارشناس مسئول زیرپورتال معاونت بهداشت

وحید زارعی
 نام و نام خانوادگی : مهندس وحید زارعی
 سمت : کارشناس سایت معاونت بهداشتی
 مدرک تحصیلی : کارشناس کامپیوتر - نرم افزار
 شرح وظایف : -
 تلفن تماس : 02833690431
 نمابر : -
 رایانامه :  -