گزارش عملکرد و اقدامات - سال 1400


  عنوان قراردادهای معاونت بهداشت

  •  قرارداد پشتیبانی نرم افزار صندوق وآزمایشگاه مراكز بهداشتي درمانی و پایگاههای بهداشتی
  •  قرارداد ارائه سرویس و خدمات ارتباطی VPNL3 بصورت اختصاصی و ترافیک نامحدود به مراکز فاقد شبکه
  •  قرارداد واگذاري سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور ساختمان معاونت بهداشتی استان قزوین
  •  قرارداد اجاره و چاپ و تکثیر ساختمان شماره 2 ستاد(معاونت بهداشتی)
  •  قرارداد بهسازی و نوسازی تجهیزات سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان
  •  تفاهم نامه غربال گیری بیماری های متابولیک ارثی

  فهرست مجوزهای اعطایی توسط گروه سلامت محیط و حرفه ای مرکز سلامت استان در سال 1400

  • بهداشت حرفه ای
   •  شرکت یارا پاک صنعت ماندگار
   •  شرکت توسعه گران آراسنج پارس

  • بهداشت محیط
   1. صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی
    •  سیلان سنجاقک شمال
    •  پایا پاک پیشه
    •  پویندگان سام سلامت ایرانیان
   2. صدور پروانه خودروی حمل مواد غذایی: 8 مورد


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0