شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز


   مساحت و موقعیت جغرافیایی :

  شهرستان البرز به مرکزیت شهر الوند در فاصله 23 کیلومتری از مرکز استان و 150کیلومتری تهران قرار گرفته و بر اساس نقشه تقسیمات کشوری دو بخش مرکزی، محمدیه و چهار شهر الوند، محمدیه، شریف آباد و بیدستان در این شهرستان قرار گرفته است. شهرستان البرز مساحت 481 کیلومتر مربعی  را به خود اختصاص داده است.

   جمعیت شناسی :

   بر اساس سرشماری سال 1395  از مجموع جمعیت یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفری استان قزوین نزدیک به یک پنجم از آن یعنی 242,865 نفر در شهرستان البرز زندگی می کنند.بر اساس این سرشماری  تعداد 123908مرد و 118957 نفر زن هستند.


   تعداد مراکز خدمات جامع سلامت :  13
   تعداد پایگاه سلامت :  22
   تعداد خانه های بهداشت :  7
    آدرس پورتال اینترنتی:   https://alborzhc.qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0