واحد گروه سلامت کار (بهداشت حرفه ای)

  تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توزیع عادلانه امکانات سلامتی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و همچنین تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور با تکیه بر محورهای ارتقاء سطح سلامت شاغلین، گسترش فرهنگ خدمات بهداشت شغلی، جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان و آموزش موازین ایمنی و سلامت شغلی مهمترین رسالت واحد بهداشت حرفه ای می باشد.
  کمیته‌ مشترک‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO ) و سازمان‌ بین‌ المللی‌ کار(ILO) که‌ درسال‌ 1953 در ژنو تشکیل‌شد اهداف بهداشت‌ حرفه‌ای‌ را چنین‌ ترسیم‌ نمود:
  1. تامین‌، حفظ و ارتقاعالیترین‌ درجه‌ ممکن‌ سلامت‌ جسمی‌ - روانی‌ و اجتماعی‌ کلیه‌ شاغلین‌
  2. پیشگیری‌ از حوادث‌ و بیماریهای‌ ناشی‌از کار و صیانت‌ شاغلین‌ از خطراتی ‌که‌ آنها را در محیط کار تهدید می‌ کند.
  3. بکار گماردن‌ شاغلین‌ در کارهای‌ متناسب‌ با قابلیتهای‌ جسمی‌، روانی‌ آنها و به‌ عبارت‌ دیگرتطبیق‌ کار با کارگر و بالعکس‌.
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   تماس با واحد

   

    نام مسئول واحد :  آقای مهندس حبیب الله چگینی
    تلفن واحد:  33686205-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0