شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج


   مساحت و موقعیت جغرافیایی :

  شهرستان آوج به مرکزیت شهر آوج در فاصله 110کیلومتری از مرکز استان و 260 کیلومتری تهران قرار گرفته و بر اساس نقشه تقسیمات کشوری دو بخش آوج ، آبگرم و دو شهر آوج و آبگرم در این شهرستان قرار گرفته است. شهرستان آوج مساحت 2276 کیلومتر مربعی  را به خود اختصاص داده است.

   جمعیت شناسی :

   بر اساس سرشماری سال 1395  از مجموع جمعیت یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفری استان قزوین نزدیک به یک بیست و هشتم از آن یعنی 43,798 نفر در شهرستان آوج زندگی می کنند.بر اساس این سرشماری  تعداد 22596 مرد و 21202 نفر زن هستند.


   تعداد مراکز خدمات جامع سلامت :  7
   تعداد پایگاه سلامت :  2
   تعداد خانه های بهداشت :  35
    آدرس پورتال اینترنتی:   https://avajhc.qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0