واحد امور دارویی

  با  توجه به اهمیت تامین -توزیع - نگهداری و مصرف صحیح دارو درسیستم بهداشتی، امور دارویی معاونت بهداشتی مجموعه وظایفی شامل تامین و توزیع داروهای اساسی، برنامه ریزی به منظور  نظارت بر کارکرد همه واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی در حوزه تحت پوشش از جمله انبار دارویی شهرستانها، داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی، ثبت صحیح آمار و نظارت بر تاریخ انقضاء دارو و ارائه صحیح آن به ببمار و نظارت بر خانه های بهداشت از جهت بررسی کیفیت ارائه خدمات را بعهده دارد. لازم به ذکر است که آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و مهارت کارکنان و همچنین سطح آگاهی افراد جامعه و تحقیقات و پژوهش های لازم در این زمینه مکمل خدمات مذکور می باشد.
   
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   

   تماس با واحد

    نام مسئول واحد : آقای مهندس هاشم علیجانی
    تلفن واحد:  33686200-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0