معرفی مسئول دفتر معاونت بهداشت

 نام و نام خانوادگی : علی کلهر چگینی
 سمت :  مسئول دفتر معاونت بهداشتی
 مدرک تحصیلی : دیپلم
 شرح وظایف : -
 تلفن تماس : 02833686201
 نمابر : -
 رایانامه :  -


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0