معرفی معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین

سرکار خانم دکتر ناهید یزدی

معاون فنی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت
 
 
 مدرک تحصیلی : دکتری پزشکی عمومی - MPH
 
  سوابق کاری : 
  • از سال 1384 لغایت 1386، مسئول مرکزبهداشتی درمانی روستایی
  • از سال 1387 لغایت 1390، کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان
  • از سال 1391 لغایت فروردین 1399، مدیرگروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان
  • از 1395/4/29 تاکنون، به عنوان معاون فنی مرکز بهداشت استان (علاوه بر مدیریت گروه سلامت خانواده و جمعیت استان)
  شرح وظایف : 
  • برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل مدیریتی و فنی واحدهای زیرمجموعه و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و سایر خدمات مرتبط در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های کشوری.
  • بررسی و تحلیل اطلاعات و شاخص‌های سلامت و بررسی راه‌های عملی حل مشکلات.
  • هماهنگی درون بخشی و بین بخشی و نظارت بر اجرای مداخلات ارتقاء دهنده سطح سواد سلامت جامعه و همراهی با مداخلات محیطی دستگاه‌های اجرایی استان برای کاهش عوامل خطر محیطی بیماری‌ها با تأکید بر نقش مؤلف های اجتماعی مؤثر بر سلامت.
  • جذب و بکارگیری منابع در جهت نیل به اهداف سلامت.
  تلفن تماس : 2-02833686201
 نمابر :02833670034
 رایانامه : phc@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0