شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک


   مساحت و موقعیت جغرافیایی :

  شهرستان آبیک به مرکزیت شهر آبیک در فاصله 60 کیلومتری از مرکز استان و 75 کیلومتری تهران قرار گرفته و بر اساس نقشه تقسیمات کشوری دو بخش مرکزی، بشاریات و چهار شهر آبیک، خاکعلی، قشلاق و زیاران در این شهرستان قرار گرفته است. شهرستان آبیک مساحت یک هزار و 534 کیلومتر مربعی  را به خود اختصاص داده است.

   جمعیت شناسی :

   بر اساس سرشماری سال 1395  از مجموع جمعیت یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفری استان قزوین نزدیک به یک سیزدهم از آن یعنی 94,536 نفر در شهرستان آبیک زندگی می کنند.بر اساس این سرشماری  تعداد 49129 مرد و 45407 نفر زن هستند.


   تعداد مراکز خدمات جامع سلامت :  7
   تعداد پایگاه سلامت :  6
   تعداد خانه های بهداشت :  25
    آدرس پورتال اینترنتی:   https://abyekhc.qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0