مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین


   مساحت و موقعیت جغرافیایی :

  شهرستان قزوین به مرکزیت شهر قزوین در فاصله 150 کیلومتری از مرکز کشور در منطقه شمالغرب ایران قرار گرفته و بر اساس نقشه تقسیمات کشوری پنج بخش مرکزی، رودبار الموت ، رودبار شهرستان ، طارم سفلی و کوهین و هفت شهر قزوین، اقبالیه، محمودآباد نمونه ، معلم کلایه، رازمیان، سیردان، کوهین در این شهرستان قرار گرفته است و شهرستان قزوین بیشتر از یک سوم مساحت 15 هزارو  805 کیلومتر مربعی استان یعنی 5 هزارو 693 کیلومتر مربع آن را به خود اختصاص داده است.

   جمعیت شناسی :

   بر اساس سرشماری سال 1395  از مجموع جمعیت یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفری استان قزوین نزدیک به نیمی از آن یعنی 597 هزار نفر در شهرستان قزوین زندگی می کنند.بر اساس این سرشماری  تعداد 303905 مرد و 293027نفر زن هستند.


   تعداد مراکز خدمات جامع سلامت :  37
   تعداد پایگاه سلامت :  47
   تعداد خانه های بهداشت :  99
    آدرس پورتال اینترنتی:   https://bolandianhc.qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0