شرح وظایف واحد روابط عمومی

  الف - برنامه ريزي
  •   تهيه گزارش و عملكرد ماهانه روابط عمومي و ارائه به مدير واحد و روابط عمومي دانشگاه
  •   شركت فعال در جلسات مدير و مسئولان واحد مربوطه
  •   تهيه برنامه عملياتي فعاليت هاي روابط عمومي واحد به صورت ماهانه و سالانه و ...
  •   تلاش براي ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومي از طريق شركت در دورهاي آموزشي و استفاده از مطالب اينترنت و ...
  •   تلاش و حركت به سوي روابط عمومي الكترونيك با بكارگيري فناوري هاي نوين

  ب - اطلاع رساني
  •  اطلاع رساني موضوعات مورد نياز به كاركنان واحد
  •  اطلاع رساني موفقيت و دستاوردها به مردم و مسئولان منطقه با هماهنگي مدير واحد
  •  انعكاس مستمر موفقيت ها ،دستاوردها و فعاليتهاي واحد به روابط عمومي دانشگاه
  •  انعكاس مشكلات و چالشهاي مورد توجه مردم ، كاركنان، مسئولين و رسانه ها در محيط به روابط عمومي دانشگاه
  •  تهيه ، تدوين و نظارت بر محتوا و طراحي زير سايت واحد مربوط
  •  اطلاع رساني برگزاري مراسم و برنامه ها به كاركنان واحد
  •  تهيه مطالب بهداشتي،براي استفاده زيرنويس در سيما و تلويزيونهاي تبليغاتي و سربرگ نامه هاي اداري
  •  تهيه كليپ و فيلم كوتاه آموزشي مانند پيشگيري از بيماريها، سوانح و...
  •  تهيه ليستي از شماره تلفن همراه كاركنان واحد براي ارسال پيامك

  ج - ارتباطات رسانه اي
  •  هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه براي انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتي، گزارش مسئولان و كاركنان حوزه با رسانه و گرفتن مجوز مصاحبه يا تهيه خبر توسط خبرنگار از محيط هاي بهداشتي
  د - پاسخگويي
  •   دريافت روزنامه هاي رسمي و محلي از طريق اينترنت و بررسي آن ها و انعكاس شكوائيه هاي مردمي به مدير واحد
  •   پاسخگويي شكوائيه هاي مردمي كه از طريق صندوق پستي ، ايميل ، تلفن يا حضوري به روابط عمومي منعكس شده است
  •   انعكاس راهكار حل مشكلات واحد مربوط( مردمي ، كاركنان ، مسئولان و ... ) به روابط عمومي دانشگاه
  •   پيگيري در تسريع پاسخگويي به شكوائيه هاي مردمي در جرايد ارسالي توسط روابط عمومي دانشگاه
  •   انجام نظر سنجي و انعكاس نتايج به مدير واحد مربوط و روابط عمومي دانشگاه

  ه - امور فرهنگي
  •  مشاركت فعال در اجراي مراسم هاي مذهبي،فرهنگي،راهپيمايي ها و ...
  •   ترويج فرهنگ اسلامي و اخلاق اداري
  •  فضا سازي و بزرگداشت مراسم هاي اسلامي و تهيه مطالب مفيد و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طريق ايميل به كاركنان واحد

  و - برگزاري مراسم - همايش - نمايشگاه و مناسبتها و ...
  •  شركت در جلسه هماهنگي مراسم يا مناسبتها
  •  هماهنگي و نظارت بر عوامل اجرايي مراسم (مجري،قاري،سرود جمهوري اسلامي،كليپ،سخنران ،گروههاي هنري ،تزئين سالن، پارچه نوشته و بنر ، صوت و نور)
  •  تهيه عكس ، فيلم ، خبر
  •  نظارت ، هماهنگي و همكاري در تنظيم و توزيع دعوتنامه مدعوين
  •  برگزاري نشست مسئولان واحد با كاركنان
  •  اجراي امور محول از سوي مديريت روابط عمومي دانشگاه


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0