منشور اخلاقی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه


ما اعتقاد داریم:
 • خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می‌شود.
 • یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت ما جلب رضایت خدمت‌گیرندگان است. ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پایبندیم.
 • همکاران ما در معاونت ارزشمندترین منابع سازمان هستند، پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان نداریم.
 • موفقیت در دستیابی به اهداف معاونت را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می‌دانیم.
 • ما همواره ارزش‌های زیر که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می‌شود را فراموش نخواهیم کرد:
 • در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
 • نظم و آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت‌گیرندگان را از اصول مسلم و قطعی خود می‌دانیم.
 • خود را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می‌دانیم.
 • پاسخگو بودن در مقابل خدمت‌گیرندگان را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می‌دانیم.
 • اهداف سازمانی را به‌طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می‌نماییم.
 • اطلاعات و راهنمایی لازم را به‌طور کامل در اختیار خدمت‌گیرندگان قرارمی‌دهیم و از سرگردانی آنان جلوگیری می‌کنیم.
 • فعالیت‌های اداری خود را براساس روش مستند و مشخصی انجام می‌دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود.
 • به صحبت‌ها و خواسته‌های خدمت‌گیرندگان گوش کرده و در ارایه خدمت به آنان در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می‌بندیم.
 • از پوشش، گفتار و رفتار متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد.
 • وظیفه خود می‌دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می‌رسانیم.
 • رعایت ادب، خوش‌رویی، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می‌دانیم و بدان عمل می‌کنیم.
 • ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد.
 • همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت‌گیرندگان توجه و اقدام می‌کنیم.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0