گروه سلامت دهان و دندان

  سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد. واحد بهداشت دهان و دندان با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش با اولویت آموزش و ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است.

   گروه هدف برنامه بهداشت دهان ودندان :

  •  زنان باردار و شیرده تا یکسال پس از زایمان
  •  کودکان زیر 6 سال
  •  کودکان 14-6 ساله
  خدمات دهان و دندان که در مراکز خدمات جامع سلامت/ پایگاه سلامت/ خانه های بهداشت/ تحت پوشش ارائه می گردد که شامل:
  معاینه، آموزش، وارنیش فلورایدتراپی و ارائه خدمات دندانپزشکی شامل ویزیت، فیشورسیلانت (شیارپوشی دندان کودکان)، ترمیم، جرمگیری و بروساژ، پالپوتومی و پالپ زنده (درمان سطحی ریشه دندان کودکان) و کشیدن دندان عفونی غیر قابل نگهداری برای گروه هدف (با دفترچه بیمه روستایی به صورت رایگان و سایر دفترچه ها با دریافت هزینه های مصوب) مشاوره و ارجاع بیمار به بخش تخصصی (در صورت نیاز) می باشد.

   فعالیتها :

  •  ارائه خدمات دهان و دندان در مراکز خدمات جامع سلامت توسط دندانپزشک تحت پوشش با تعرفه های دولتی
  •  انجام رایگان وارنیش فلورایدتراپی در دانش آموزان 14 -6 سال
  •  انجام رایگان وارنیش فلورایدتراپی برای کودکان ۳ تا ۵ سال مراجعه کننده به مراکز ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
  •  به مراکز، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان زیر 2 سال با توزیع مسواک انگشتی جهت کلیه کودکان ۶ ،۱۲ و ۱۸ ماهه مراجعه کننده
  •  انجام معاینات دهان و دندان، ارائه خدمات دندانپزشکی
  •  آموزش بهداشت دهان و دندان به کلیه فراد جامعه تحت پوشش

   

  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   

   تماس با واحد

   

   

    نام مسئول واحد :  آقای دکتر سیف الله یوسفی
    تلفن واحد:  33690431-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0