اداره امور عمومی

  اداره امورعمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، متشکل از واحدهای اداری، مالی، کارگزینی، دبیرخانه، دبیرخانه نظام مشارکت، تدارکات(کارپردازی)، اموال، انبار و خدمات (نقلیه، تأسیسات، نظافت و نگهبانی) است که وظیفه مدیریت و بهبود فرآیندها، پشتیبانی از فعالیت‌های گروه‌ها و واحدهای تخصصی ستاد، ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی معاونت بهداشت را دبرعهده دارد. جمع‌بندی، همچنین دبیری جلسات نظام مشارکت کارکنان معاونت بهداشت (نظام پیشنهادات) در اداره امورعمومی می‌باشد.
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   اطلاعات واحد

    نام مسئول واحد :  مهندس حمید رضا خوشقدم
    تلفن واحد:  33690432-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0