مدیریت شبکه و ارتقا سلامت

  معرفی واحد
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   تماس با واحد

   

    نام مسئول واحد : آقای مهندس هاشم علیجانی
    تلفن واحد:  33686200-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  گروه دورانV6.0.9.0