معرفی پرسنل واحد امور آزمایشگاه ها

   نام و نام خانوادگی : مریم مرادی
   سمت : کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاه های تحت پوشش معاونت بهداشتی
   مدرک تحصیلی : -
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 0283369166
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0