شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوئین زهرا


   مساحت و موقعیت جغرافیایی :

  شهرستان بوئین زهرا به مرکزیت شهر بوئین زهرا در فاصله 50 کیلومتری از مرکز استان و 200 کیلومتری تهران قرار گرفته و بر اساس نقشه تقسیمات کشوری چهار بخش مرکزی، دشتابی، رامند و شال و شش شهر بوئین‌زهرا، سگزآباد و عصمت‌آباد، دانسفهان، شال و ارداق در این شهرستان قرار گرفته است. شهرستان بوئین زهرا مساحت 5 هزار و 988کیلومتر مربعی  را به خود اختصاص داده است.

   جمعیت شناسی :

   بر اساس سرشماری سال 1395  از مجموع جمعیت یک میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار نفری استان قزوین نزدیک به یک دهم از آن یعنی 122,994 نفر در شهرستان بوئین زهرا زندگی می کنند.بر اساس این سرشماری  تعداد 63080 مرد و 59914 نفر زن هستند.


   تعداد مراکز خدمات جامع سلامت :  11
   تعداد پایگاه سلامت :  7
   تعداد خانه های بهداشت :  46
    آدرس پورتال اینترنتی:   https://buinzahrahc.qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0