واحد آمار و تحلیل عملکرد

  امروزه نظام‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها و مراکز به‌عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می‌کنند و سازمان را در ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می‌نمایند. لذا نظـام اطلاعاتی مناسب می‌تواند شـواهد لازم را برای تصمیم‌گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخص‌هایی هستند که اساس تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بوده و عملکردها را در حوزه‌های مختلف سنجش و ارزیابی می‌نمایند. 
  در نظام سلامت نیز گردآوری آمار و اطلاعات یکی از اجزا مهم سیستم بوده که  اهم روش‌های جمع‌آوری داده‌ها شامل:  1- سرشماری؛  2- نظام ثبتی؛  3- بررسی‌ها و تحقیقات؛  4- گزارشات دوره‌ای، می‌باشد. 
  مأموریت واحد آمار و فناوری اطلاعات ارتقا و توسعه فرآیندهای استاندارد نظام جاری اطلاعات سلامت، تهیه و گزارش اطلاعات، شاخص‌های معتبر و به‌هنگام حاصل از نظام جاری اطلاعات و نتایج تحقیقات ازطریق هماهنگی، تعامل، مشارکت درون بخشی و فرابخشی با بکارگیری فناوری کارا، نوین و مؤثر به منظور بکارگیری دانش حاصل در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نظام سلامت در راستای نیل به سلامت مردم استان است.
  دورنمای مورد نظر، واحد مرجع اصلی تجزیه و تحلیل، ارتقا و توسعه فرآیندهای نظام جاری اطلاعات حوزه سلامت، بسترسازی و بکارگیری تحقیقات کاربردی، گزارش‌دهی و اعلام اطلاعات، شاخص‌ها و نتایج پژوهش‌های انجام شده در بخش سلامت برای استفاده در برنامه‌ریزی و تصمیم سازی و فعالیت علمی و پژوهشی است.
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   اطلاعات واحد

    نام مسئول واحد :  زهرا کشاورز قاسمی
    تلفن واحد:  33690166-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0