واحد آمار و تحلیل عملکرد

  تعریف واحد.
  دستورالعمل های واحد
  مطالب علمی و آموزشی

   

   اطلاعات واحد

    نام مسئول واحد :  زهرا کشاورز قاسمی
    تلفن واحد:  33690166-028
    رایانامه واحد:  Health@qums.ac.ir
    لینک آدرس کوتاه شده صفحه:  URL

  گروه دورانV6.0.9.0