علمی و آموزشی مرکز جامع تکامل کودکان


  محدوده زمانی بين انعقاد نطفه و هشت سالگی مهم‌ترين دوره زندگی افراد است. زيرا رشد و پرورش كودك در اين دوره، شالوده رشد او در آينده را پی‌ريزی مي‌كند. رویکرد تکامل ابتدای کودکی دربرگیرنده همه عناصر مرتبط به رشد و تکامل کودکان زیر هشت سال می‌باشد و هدف نهایی از آن بهبود ظرفیت کودکان برای تکامل و یادگیری است. اسلاید پیوست شامل اهمیت دوران ابتدای کودکی و فعالیت‌های معاونت بهداشتی در این  زمینه می‌باشد.
   

  پنج سال اول زندگی کودک شما سال‌های بسیار مهمی هستند. زیرا پایه سلامت جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی او در تمام عمر، در این دوران بنا گذاشته می‌شود. آموزش مهات‌های مناسب به کودکان در سنین پایین در قالب بازی‌های کودکانه، باعث رشد و تکامل بهتر و کامل تر و نهایتاً موفقیت بیشتر او در سنین بالاتر و حتی در بزرگسالی است.
   

  برنامه مراقبت‌های ادغام‌یافته کودک سالم به‌دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری و ارائه خدمات مراقبتی به این کودکان است. اهداف این برنامه شامل:
  1. پیشگیری اولیه
  2. طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا 5 ساله
  3. طراحی و ارائه خدمات رشد و تکامل استاندارد دوران کودکی و اقدامات اساسی پیشگیری از بیماری‌ها برای کودکان کشور می‌باشد.
  در این برنامه مراقبت‌های اطفال از 5-3 روزگی شروع شده و تا 5 سالگی ادامه می‌یابد. در هر مراقبت کودک از نظر رشد، تکامل، تغذیه با شیرمادر، تغذیه کمکی و تغذیه در سنین بعد ازیک سالگی بررسی می‌شود. همچنین بررسی تعامل والد و کودک و غربالگری‌های عمومی و اختصاصی خاص دوره سنی کودک ازجمله غربالگری وضعیت بینایی، شنوایی و سلامت دهان و دندان در کنار برخی آزمایشات ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهایتاً واکسیناسیون و تجویز مکمل‌های مورد نیاز انجام شده و مشاوره‌های لازم به والدین برای مراقبت‌های اطفال داده می‌شود.

  برنامه مراقبت‌های ادغام‌یافته کودک سالم به‌دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری و ارائه خدمات مراقبتی به این کودکان است. اهداف این برنامه شامل:
  1. پیشگیری اولیه
  2. طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت کودکان صفر تا 5 ساله
  3. طراحی و ارائه خدمات رشد و تکامل استاندارد دوران کودکی و اقدامات اساسی پیشگیری از بیماری‌ها برای کودکان کشور می‌باشد.
  در این برنامه مراقبت‌های اطفال از 5-3 روزگی شروع شده و تا 5 سالگی ادامه می‌یابد. در هر مراقبت کودک از نظر رشد، تکامل، تغذیه با شیرمادر، تغذیه کمکی و تغذیه در سنین بعد ازیک سالگی بررسی می‌شود. همچنین بررسی تعامل والد و کودک و غربالگری‌های عمومی و اختصاصی خاص دوره سنی کودک ازجمله غربالگری وضعیت بینایی، شنوایی و سلامت دهان و دندان در کنار برخی آزمایشات ضروری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نهایتاً واکسیناسیون و تجویز مکمل‌های مورد نیاز انجام شده و مشاوره‌های لازم به والدین برای مراقبت‌های اطفال داده می‌شود.
   

  صفحه1از212.بعدي.برو

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0