پویش ملی سرطان سال 1401 (15-8 بهمن ماه )

  شعار پویش ملی سرطان :


  "فاصله را از بی خبری از عوامل خطر سرطان,
  علائم و نشانه های سرطان و تشخیص و درمان به موقع سرطان کم کنیم ."

  •  شنبه 8 بهمن ماه 1401    : پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی سالم
  •  یکشنبه 9 بهمن ماه 1401 : پیشگیری از سرطان با محیط سالم
  •  دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 : سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن
  •  سه شنبه 11 بهمن ماه 1401 : سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها
  •  چهارشنبه 12 بهمن ماه 1401 : سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی
  •  پنجشنبه  13 بهمن ماه 1401 : سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن
  •  جمعه  14 بهمن ماه 1401 : سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه
  •  جمعه  15 بهمن ماه 1401 : مدیریت سرطان در کودکان و جوانان

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0