روز جهانی فشار خون - سال 1402


  27 اردیبهشت ماه سال 1402 مصادف با روز جهانی فشار خون گرامی باد

  شعار روز جهانی فشار خون 

   « فشارخون خود را دقیق اندازه گیری کنید »

  « با اندازه گیری دقیق فشارخون و کنترل آن، عمر طولانی تری داشته باشید »


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0