میز خدمت الکترونیک 

میز خدمت الکترونیک عنوان دستورالعملی است که سازمان اداری و استخدامی کشور مطابق بخشنامه شماره ۱۵۳۸۵۸۸ در سال ۱۳۹۶ به ادارات و سازمان‌ها ابلاغ نمود و طی آن دستگاه های اجرایی و استانداری ها به منظور ارائه خدمات به هنگام، سریع و سهل به ارباب رجوع و نیز ارتقاء رضایت مندی آنان مکلفند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل (میز خدمت الکترونیک) و آموزش متصدیان آن اقدام نمایند
هدف از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، ارائه خدمات به موقع و مناسب به مراجعین و اعضای سازمان ها در هر لحظه و مطابق قوانین و توافق‌نامه‌های میان آنها از طریق سامانه های الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی هوشمند است.

 

 

 

 

  مشاهده مشخصات خدمات شناسه‌دار معاونت بهداشتی دانشگاه
            
   7 خدمت اصلی و زیرخدمت‌ها)
       
          مراکز منتخب برای خدمات دهی بیماران کرونا
 
     
     
    خدمات بدون شناسه معاونت  

بهداشتی دانشگاه

         

     

 

                                            

 
                    وو    
مراکز خدمات جامع سلامت               شهرستان‌های تابعه             اداره بازرسی  و پاسخگویی به شکایات  

                                             
 
    
        
           
          راهنمای معاونت       پژوهش‌های کاربردی   مرکزجامع تکامل کودکان   

 

 

 

 

  

                         تور مجازی دانشگاه

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


گروه دورانV6.0.9.0