ليست اسامي شرکتهاي مبارزه با حشرا ت و جوندگان داراي مجوز از مرکز بهداشت استان

   به استناد تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مصوب 14/6/78 هیئت محترم وزیران و ماده 9 آیین نامه بهداشت محیط مصوبه 24/4/71 هیأت محترم وزیران و بر اساس بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  مصوبه 3/3/1367 مجلس محترم شورای اسلامی به منظور حفظ و ارتقاء بهداشت جامعه از طریق مبارزه صحیح با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی و همچنین حفاظت از محیط زیست، شرکت‌های مبارزه با حشرات و جوندگان بر اساس ضوابط وزارت بهداشت مجاز به فعالیت می‌باشند. اسامی شرکت‌های دارای مجوز از این معاونت در سطح استان قزوین به شرح فایل ذیل می‌باشد: 
   برای دریافت «اسامی شرکت‌های مبارزه با حشرا ت و جوندگان دارای مجوز از مرکز بهداشت استان قزوین» بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

       6.0.9.0
   گروه دورانV6.0.9.0