برنامه های گروه آموزش و ارتقای سلامت

  1- طراحی‌ و ‌توزیع مداخلات‌ سلامت از ‌طریق کانال رسانه‌های مختلف جمعی(صداو سیما، مخابرات، هفته‌نامه‌ها، نمایشگاه‌های سلامت و ...)

  2- توسعه محیط‌های حامی سلامت ‌( آموزش و پرورش ‌، بسیج‌ ، نیروی انتظامی ‌، طرح هجرت‌3‌ ، روحانیون‌، مراکز نهضت سواد‌آموزی‌(clc‌) ، کمیته امداد ، شهرداری و ... )  

  3- ساماندهی فعالیت‌های آموزشی (‌ پایش و ارزشیابی انواع فعالیتهای آموزشی ، انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون رسانه‌های تولیدی ‌، طراحی ، تکثیر و توزیع انواع رسانه‌های چاپی و دیجیتال ‌، تیزر ‌، انیمیشن ‌و ....) جهت سازمان‌های درون بخشی ، برون بخشی و  ......

  4-  استقرار رسانه‌های دیجیتال و برنامه ارزشیابی آن

  5-  نیازسنجی آموزشی سلامت و برنامه‌های مرتبط

  6-  برنامه‌های بزرگداشت هفته سلامت باتوجه به شعار سال

  7-  مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی (طرح جامع سلامت استان قزوین و سایر پروژه‌ها)

  8-  استقرار 15مهارت اساسی آموزش سلامت

  9-  تجهیز مراکز محیطی به امکانات آموزشی ( وایت‌برد‌، صندلی‌، پکیج آموزشی‌، فیلم‌های آموزش سلامت‌،دستور العمل‌های واحد و .... )       

  10- همکاری با سایر واحدهای ستادی و عضویت در کمیته‌های مختلف درون بخشی و برون بخشی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0