اهداف و شرح وظایف گروه سلامت محیط

  اهداف

  • اهداف کلی
   • ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه
  • اهداف اختصاصی
   • كاهش موارد بيماري مرتبط با آب، غذا و ...
   • كاهش هزينه مربوط به درمان
   • كاهش مشكلات زيست محيطي
   • بالا بردن سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتي جامعه
   • اعمال و اجراي مقررات و استانداردهاي بهداشت محيطي
   • ايمني غذاي سالم ...

  شرح وظایف
  •  بازديد و كنترل بهداشتي مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي
  •  بازديد و كنترل بهداشتي مواد غذايي در مرحله توزيع و فروش
  •  بازديد و كنترل بهسازي و بهداشتي اماكن عمومي
  •  بازديد و كنترل بهداشت محيط بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي در ماني
  •  بازديد و كنترل كيفي و نظارت بر شبكه‌هاي آب آشاميدني شهري و روستايي
  •  بازديد و كنترل بهداشت محيط مدارس و همكاري در رفع مشكلات بهداشتي
  •  بازديد و كنترل مراكز يون ساز كه كاربرد پزشكي دارند
  •  حضور فعال در برنامه‌هاي كشوري كاهش اثرات سوانح و بلاياي طبيعي و غير طبيعي
  •  نظارت بر جمع آوري و دفع بهداشتي زباله‌هاي خانگي، صنعتي و تجاري و بيمارستاني
  •  بررسي در مورد تأثير هواي استنشاقي در سلامت انسان و توصیه‌هاي ضروري به مراجع ذيربط
  •  برنامه‌ريزي و اقدام در جهت كاهش مصرف دخانيات
  •  بازديد و كنترل بهداشت محيط محل نگهداري دام و طيور
  •  اجراي پروژه شهر سالم با تاكيد بر توصیه‌هاي سازمان جهاني بهداشت
  •  اجراي پروژه روستاي سالم با تأكيد بر بهسازي محيط روستا، بهسازي منابع آب آشاميدني، احداث و بهسازي مستراح‌هاي بهداشتي و اجراي روش‌های جمع آوري و دفع بهداشتي زباله
  •  نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع بهداشتي زباله، فضولات حيواني وفاضلاب منازل
  •  رسيدگي به شكايات مردمي در زمينه مسائل و مشكلات بهداشتي از قبيل دفع غير بهداشتي فاضلاب، زباله، فضولات حيواني، خريد مواد غذايي تقلبي مشكوك به فساد و غيره

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0