شرح وظایف گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

  الف- برنامه نوجوانان و مدارس
  • بررسی و شناخت  وضع موجود بمنظور تعیین نیاز ها و اولویت ها. 
  • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای نوجوانان 18-5 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 
  • جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیت ها و گزارش به اداره سلامت نوجوانان و مدارس.
  • همکاری در انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس.
  • تشکیل کمیته های استانی در مواقع لزوم بمنظور شناسایی ظرفیت سایر ارگانها و بهره گیری از تجارب.
  • برگزاری کارگاه ، همایش و جلسات آموزشی.
  • تهیه مواد و مطالب لازم در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس برای آموزش همگانی با اولویت دانش اموزان ، معلمین ، کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان. 
  • آموزش تکنولوژی های جدید(نرم افزارها) خدمات سلامت نوجوانان و مدارس از طریق پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی آموزش .
  • اجرای ضوابط ، استاندارد ها و دستورالعمل های ابلاغی .
  • بررسی و شناخت مسائل و مشکلات شهرستان ها و همکاری در جهت رفع آن ها.
  • پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات.
  • هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان.
  • هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی.
  • جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان و سایر افراد در ارتقاء سلامت نوجوانان و مدارس.
  • نظارت ، کنترل و ارزشیابی مستمر و مداوم از فعالیت های سلامت نوجوانان و مدارس. 
  ب- برنامه جوانان
  • بررسی و تحلیل مشکلات مرتبط با سلامت جوانان و طرح موضوعات در کمیته ساماندهی امور جوانان،کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و ...
  • هماهنگی و برگزاری جلسات کارگروه سلامت جوانان و کمیته های مرتبط
  • همکاری های بین بخشی و شناسایی ظرفیت های موجود درحوزه جوانان
  • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله درکانون های تجمعی مانند دانشگاهها و حوزه علمیه 
  • مدیریت ،پایش و نظارت بر ارزیابیهای جوانان 29-18 ساله در مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت ،خانه های بهداشت 
  • مدیریت ورود اطلاعات نتایج ارزیابیهای انجام شده جوانان در سامانه های معرفی شده، بررسی اشکالات موجود سامانه و گزارش به اداره جوانان
  • براورد نیازهای آموزشی کارکنان بهداشتی با توجه به انتظارات و ابلاغ برنامه های جدید 
  • برگزاری جلسات آموزشی استانی با توجه به نیازهای موجود 
  • مدیریت و نظارت بر برگزاری همایش های ترویج ازدواج سالم ویژه جوانان و کارکنان بهداشتی مراکز محیطی در شهرستانها
  • مدیریت و نظارت بر آموزش خودمراقبتی ، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی به جوانان
  • مدیریت و نظارت بر آموزش مهارتهای اجتماعی در جوانان برای پرسنل مرتبط با امور جوانان 
  • تولید ،تکثیر و توزیع محتوی آموزشی برای جوانان و کارکنان بهداشتی
  • همکاری در برنامه سفیران سلامت دانشجویی 
  • مدیریت مکمل یاری ویتامین D3 جوانان 29-18 ساله  

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0