معرفی پرسنل واحد امور مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث غیر مترقبه

   نام و نام خانوادگی : مهندس حمید گلناری
   سمت :کارشناس مسئول امور کاهش اثر خطر بلایا و حوادث غیر مترقبه
   مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و دوره تخصصی مدیریت خطر بلایا از دپارتمان سلامت در بلایای دانشگاه تهرانDHMR&DRM
   شرح وظایف :پیشبرد و اجرای 5 برنامه دفتر مدیریت خطر بلایای معاونت بهداشت وزارت بهداشت
   تلفن تماس : 02833670033
   نمابر :02833670034
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0