معرفی پرسنل واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

   نام و نام خانوادگی : مژگان عباسی
   سمت :کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678981
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : الهام کاکاوند
   سمت :کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678981
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : آمنه خالقی
   سمت :کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
   مدرک تحصیلی :-
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833678981
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0