معرفی پرسنل دبیرخانه کمیته برنامه ریزی استراتژیک

   نام و نام خانوادگی : مهندس حمید گلناری
   سمت : مسئول دبیرخانه کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی
   مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و دوره تخصصی مدیریت خطر بلایا از دپارتمان سلامت در بلایای دانشگاه تهرانDHMR&DRM
   شرح وظایف : -
   تلفن تماس : 02833670033
   نمابر :02833670034
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0