معرفی پرسنل دبیرخانه کمیته برنامه ریزی استراتژیک

   نام و نام خانوادگی : مهندس حمید گلناری
   سمت : مسئول دبیرخانه کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی
   مدرک تحصیلی : -
   شرح وظایف : -
   تلفن تماس : 02833690431
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  گروه دورانV6.0.9.0