معرفی پرسنل گروه سلامت دهان و دندان

   نام و نام خانوادگی : دکتر سیف الله یوسفی
   سمت :سرپرست گروه سلامت دهان و دندان
   مدرک تحصیلی :دکتری حرفه ای دندانپزشکی
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833690431
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص

   نام و نام خانوادگی : شکوفه سلیمی
   سمت : کارشناس سلامت دهان و دندان
   مدرک تحصیلی : -
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686204
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0