هفته ملی دیابت - سال 1400

  هفته ملی دیابت (22 الی 28 آبان ماه سال 1400) گرامی باد

   

   به منظور آگاهی عموم درباره بیماری دیابت و تاکید بر اهمیت اصلاح شیوه زندگی،  روزهای 22 لغایت 28 آبان ماه به عنوان هفته ملی دیابت نامگذاری شده است

   

  شعار هفته ملی دیابت :

  " مراقبت دیابت ، امروز بیشتر از همیشه"

  •  شنبه 22 آبان ماه 1400 : دیابت و پیشگیری
  •  یکشنبه 23 آبان ماه 1400 : دیابت و دسترسی بهینه به درمان و مراقبت
  •  دوشنبه 24 آبان ماه 1400 : دیابت و آموزش
  •  سه شنبه 25 آبان ماه 1400 : دیابت، انسولین و داروهای خوراکی
  •  چهارشنبه 26 آبان ماه 1400 : دیابت، خودمراقبتی و خودپایشی
  •  پنجشنبه 27 آبان ماه 1400 : دیابت و پاندمی کووید
  •  جمعه 28 آبان ماه 1400 : دیابت،فعالیت بدنی کافی و تغذیه سالم


  گروه دورانV6.0.9.0