شرح وظایف گروه سلامت دهان و دندان

  •  برنامه نظام جامع آمار و اطلاعات شبکه سلامت کشور (HNIS)
  •  برنامه زیج حیاتی
  •  برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
  •  برنامه آمار جمعیت
  •  برنامه آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
  •  برنامه تهیه مجموعه گزارشات (سالنامه آماری، پیک آماری، اهداف خرد و کلان، پیشرفت برنامه استراتژیک، گزارش عملکرد سالانه، گزارشات 2ماهه، شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، پاسخ به آمارهای درخواستی و ...)
  •  برنامه احصا شاخص‌های عدالت در سلامت استان سال 92 (اجرای برنامه‌های مقطعی مرتبط با سلامت: تنظیم سند سیاست نظام  دیده‌بانی شاخص‌های سطح اثر و پیامد سلامت و عدالت در سلامت استان سال 91-89 و ...)

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0