فرآیندها  واحد آمار و تحلیل عملکرد


  پزشكان مؤسسه پزشکان معتمد (دادپزشک)، در شرايط مشخصي (براساس ضوابط مبتني‌بر تجربه، تخصص، حسن سابقه كار و دوره‌هاي آموزشي طي شده با تأیید سازمان پزشكي قانوني) متوفي را مورد معاينه قرار داده و درصورت امكان نسبت به صدور جواز دفن اقدام مي‌نمايند و در غير اين‌صورت سير قانوني براي ارجاع جسد به پزشكي قانوني انجام خواهد شد.
   

  درخصوص فوت شدگان غیر بیمارستانی در شهرهای بزرگ استان، ازطریق تماس تلفنی با سامانه موسسه پزشکان معتمد (دادپزشک)، متوفی به آرامستان منتقل و گواهی فوت و جواز دفن صادر می‌گردد. 
   

  در هنگام وقوع مرگ همکاری‌های بین بخشی توسط واحدهای دانشگاه علوم پزشکی با سازمان شهرداری، اداره پزشکی قانونی و اداره ثبت احوال برای روند ثبت و صدور گواهی فوت و جواز دفن صورت می‌گیرد.

  شاخص‌های بهداشتی اطلاعات خلاصه شده‌ای هستند که به منظور پاسخگویی به سوالاتی در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های بهداشتی جمع‌آوری می‌شوند و برای ارزیابی وضعیت جمعیت، پایش برنامه‌ها، نتایج اجرایی آنها، ارزیابی اثربخشی و نتایج نهایی (impact) یک برنامه بکار می‌رود.
   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0