دستورعمل ها  واحد آمار و تحلیل عملکرد


  کدهای پوچ آن دسته از علل مرگ هستند که می توانند علل واسط، فوری و یا مستقیم باشند، ولی نمی توانند علل زمینه ای مرگ باشند.
   

  فایل چک لیست ارزیابی گواهی های فوت بیمارستان های استان قزوین در شش ماهه اول سال 1397
   

  داده‌های مرگ به علت اینکه شاخص‌های اثر نهایی برنامه‌های سلامت را ارایه می‌دهند برای ارزشیابی برنامه و مداخلات سلامت کاربردهای اساسی دارند همچنین در سطح بین المللی برنامه‌های مختلفی در زمینه توسعه کشورها پیش‌‌بینی شده است که مهمترین آن برنامه توسعه پایدار (SDGs) است که تعدادی از شاخص‌های این برنامه بر مبنای میزان‌های مرگ و میر و علل مرگ است.
   

  آمار، شاخص‌ها و گزارشات بهداشتی برای محققین، پژوهشگران و دانشجویان می‌تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد از قبیل: تعیین وقوع یک واقعه، تعیین شیوع یک خصوصیت رفتاری (فرد و جامعه) و تعیین ویژگی یک واحد ارائه دهنده خدمات

  باتوجه به همه‌گیری بیماری کووید-19 در جهان و درگیر شدن جوامع و نظام‌های سلامت با این بیماری واگیر، دسترسی به اطلاعات و داده‌‌های با کیفیت درخصوص جوانب مختلف این بیماری برای برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای پیشگیری و درمان آن بسیار حیاتی است. از آنجایی که فرآیند تشخیص‌نویسی و صدور گواهی فوت درخصوص هر بیماری از جمله بیماری مذکور تابع ملاحظات و قواعد است، سازمان جهانی بهداشت دستورعملی را در این خصوص منتشر نموده است تا براساس آن پزشکان فرآیند صدور گواهی فوت برای این بیماری را براساس فرآیند یکسان و استاندارد انجام دهند. همچنین برای انجام فرآیند کدگذاری این بیماری براساس نظام طبقه‌بندی بین‌المللی(ICD) اصول و روش استاندارد کدگذاری این بیماری با ذکر نمونه‌هایی توضیح داده شده است تا کد‌گذاران محترم بتوانند فرآیند کدگذاری را به‌صورت استاندارد انجام دهند.
   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0