مطالب علمی و آموزشی  واحد آمار و تحلیل عملکرد


  قابل استفاده جهت همکاران مدارک پزشکی و کد گذاری بیمارستانها و کارشناسان آمار شبکه ها و مراکز  بهداشت 

  کدهای پوچ آن دسته از علل مرگ هستند که می توانند علل واسط، فوری و یا مستقیم باشند، ولی نمی توانند علل زمینه ای مرگ باشند.
   

  باتوجه به برگزاری آزمون کدگذاری ICD10 در تاریخ 30 مهر1397 که شرکت کنندگان آزمون مذکور شامل کارشناسان مدارک پزشکی / فن آوری اطلاعات سلامت بیمارستان‌ها و کارشناسان آمار شبکه بهداشت / مرکز بهداشت شهرستان‌ها بودند، لیست افرادی که حداقل نمره 50 را دریافت کرده‌اند به همراه پاسخنامه سوالات  ارائه می گردد.
   

  امید زندگی(Life Expectency):
   تعداد سال‌هایی که انتظار می‌رود هریک از افراد جامعه دربدو تولد با درنظر گرفتن الگوی مرگ و میر خاص جامعه درآینده زنده بماند را امید زندگی می‌گویند.
   

  درخصوص فوت شدگان غیر بیمارستانی در شهرهای بزرگ استان، ازطریق تماس تلفنی با سامانه موسسه پزشکان معتمد (دادپزشک)، متوفی به آرامستان منتقل و گواهی فوت و جواز دفن صادر می‌گردد. 
   

  صفحه1از212.بعدي.برو

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0