معرفی پرسنل مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

   نام و نام خانوادگی : مهندس هاشم علیجانی
   سمت :مسئول امور دارویی و حاکمیت بالینی
   مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
   شرح وظایف :-
   تلفن تماس : 02833686200
   نمابر :-
   رایانامه : نامشخص


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0